Expandeerbaar Polystyreen (EPS)

Expandeerbaar Polystyreen (EPS, piepschuim of soms ook "Isomo" genoemd) is een kunststof, een zuivere koolwaterstof afgeleid van aardolie. 

Productie van de grondstof (polymerisatie):

Styreen monomeer (een heldere vloeistof) wordt in een roerwerk samen met water langzaam opgewarmd zodat zich vaste polystyreenkorrels vormen.  Tegelijk wordt pentaan (een natuurlijk gas vergelijkbaar met methaan) toegevoegd en krijgen we na drogen en zeven de EPS-grondstof zoals die dan wordt verwerkt.

De verwerking gebeurt vervolgens in 3 stappen:

1) Het voorschuimen:

Door verwarming met stoom (water) gaan de pentaan en de korrels uitzetten tot 40 50 keer hun grootte (hier wordt dus het soortelijk gewicht bepaald).

2) Rusttijd van het voorgeschuimde materiaal in silo's.

3) Eigenlijke productie:

De korrels worden in een matrijs gespoten en terug bestoomd, zetten terug uit en we krijgen een homogene vorm in EPS.  Deze bestaat dus eigenlijk voor 98% uit zuivere lucht.  Er worden ook helemaal geen CFK's gebruikt, noch bij de productie, noch bij de verwerking.  EPS is chemisch neutraal en lost niet op in water.  Het veroorzaakt dan ook geen grondwaterverontreiniging.  EPS heeft een laag soortelijk gewicht en bespaart hierdoor grondstoffen.

Recyclagemogelijkheden:

EPS is 100% recycleerbaar.

Er bestaan ook meerwegverpakkingen in EPS (hogere densiteit).

De toepassing van EPS situeert zich vooral op het vlak van de verpakkingen en isolatie omwille van volgende eigenschappen: